OPROGRAMOWANIE INSERT

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA FIRM

OBSŁUGA INFORMATYCZNA

FIRM

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

w programach INSERT

Obsługa Informatyczna firm


outsourcing informatyczny it
Jedną z form działania naszej firmy jest świadczenie obsługi technicznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy, gdyż gwarantuje ona obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego, pozwala na planowanie wydatków związanych z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług i wymagane czasy reakcji, jej zapisy są każdorazowo indywidualnie negocjowane. Dzięki temu treść umowy serwisowej jest optymalnie dostosowana do wymagań Zleceniodawcy. Proponujemy naszym Klientom obsługę infrastruktury informatycznej na bazie Umowy Serwisowej z wykupionym pakietem godzin i gwarancją czasu reakcji Jest to umowa przeznaczona przede wszystkim dla tego grona Klientów, dla których ciągłość pracy systemu informatycznego jest krytyczna dla bezpieczeństwa biznesowego. W ramach umowy Zleceniodawca otrzymuje ustalony pakiet godzin do wykorzystania przy pracach administracyjnych i pomocy technicznej oraz gwarantowane czasy reakcji serwisu dla poszczególnych poziomów awarii.

W przypadku awarii gwarantujemy:


 • dostępność specjalistów, niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemu,
 • przystąpienie do czynności serwisowych w czasie określonym w umowie,
 • opcjonalnie udostępniamy sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu uszkodzonego.


Najczęściej świadczone przez nas usługi w ramach outsourcingu informatycznego
 :

 • Wdrożenia oprogramowania komercyjnego naszych Partnerów.
 • Sprzedaż komputerów i oprogramowania.
 • Przeglądy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Okresowa kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania.
 • Konsultacje i szkolenia w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Informowanie o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania.
 • Instalacja poprawek (upgrade) oprogramowania.
 • Udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Zbieranie informacji o potrzebach i uwagach w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
 • Konfiguracja oprogramowania według życzeń w zakresie możliwości systemu
 • Usuwanie nieprawidłowości spowodowanych błędami użytkownika lub wadliwą obsługą oprogramowania.
 • Usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych.
 • Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa (w przypadku awarii oprogramowania wynikających z błędów użytkownika).
 • Usuwanie usterek, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie powierzonego sprzętu.
 • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu komputerowego.
 • Wypożyczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy, w miarę posiadanych możliwości magazynowych.
 • Dostawa i instalacja materiałów eksploatacyjnych.
 • Sprawowanie opieki administracyjnej nad siecią komputerową.
 • Rozbudowa infrastruktury sieciowej.
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych.
 • Konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych.